Veiligheidscoördinatie door erkende specialisten van Coconsulting

Veiligheidscoördinatie

Bij alle bouwwerken waar twee aannemers gelijktijdig of beurtelings aan het werk zijn, is professionele veiligheidscoördinatie vandaag de dag vanuit de overheid verplicht. Dit wil zeggen dat we de veiligheid van verschillende aannemers coördineren en dat we ervoor zorgen dat al hun interacties veilig verlopen.

Wij coördineren de veiligheid van de aannemers op uw bouwwerf

Gedetailleerde preventiemaatregelen

Een veiligheidscoördinatieontwerp (VCO) start reeds vanaf de ontwerpfase door de architect. We stellen een gedetailleerd veiligheids- en gezondheidsplan op, waarin alle risicovolle elementen beschreven worden die voor, tijdens en na de bouwwerken preventiemaatregelen vereisen.

Dat plan wordt bij het bestek voor de aannemer gevoegd. In de ontwerpfase maken we tevens een coördinatiedagboek (CD) op, dat doorheen de loop van het bouwproces wordt aangevuld met documenten en verhandelingen van wat er precies veranderd is in de bouw, bepaalde moeilijkheden, een opvolgplan, etc.

Uw veiligheid gewaarborgd

In deze ontwerpfase wordt ook een postinterventiedossier (PID) opgesteld: een document dat bij oplevering aan de bouwheer bezorgd wordt, en waarin alle elementen aan het bouwwerk worden opgelijst die veiligheidspreventiemaatregelen vereisten. Dit om de veiligheid te garanderen van alle personen tijdens bv. herstellingen, onderhoud, sloopwerk, renovaties enz.

Tijdens de veiligheidscoördinatieverwezenlijking (VCV) ten slotte coördineert de veiligheidscoördinator (VC) de bouwwerken, om de veiligheid van de verschillende aannemers te waarborgen daar waar ze interageren. Hiervan maakt hij vervolgens verslagen op die hij in het PID en CD bijhoudt.

Veiligheidscoördinatieverwezenlijking

Contacteer ons voor vragen of advies.

  Bezig met verzenden...